Branduri

         

Concurs Luna Martie

Inscrie–te la newsletter-ul Merango si ai o sansa la castig!”

 

REGULAMENT

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului promotional “Concurs Luna Martie” (,,Concurs ”) este  S.C. Weku Trading S.R.L., cu sediul in Arad, Str. Poetului, nr.101B, Romania, avand codul unic de inregistrare RO 23616566, (denumita in continuare “Organizatorul”). Participantii la Concurs  sunt obligati sa respecte termenii si conditiile  regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulamentul). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu anuntarea in timp util a publicului.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.merango.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant. Regulamentul poate fi solicitat si la umatoarea adresa: Arad, Str. Poetului, nr.101B, cod postal 310479 si numarul de telefon: 0257 306 009.

Concursul reprezinta o loterie publicitara in sensul Ordonantei 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

 

ARTICOLUL 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe internet in cadrul site-ului www.merango.ro, a site-urilor partenere, incepand cu data de 01 martie 2013 si se va finaliza la data de 31 martie 2013.

 

ARTICOLUL 3. DREPTUL LA PARTICIPARE

La concurs poate participa orice vizitator al site-ului www.merango.ro sau a site-urilor partenere, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 14 ani pana la data incetarii derularii  concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania (denumit in continuare Participant), cu exceptia angajatilor si copiilor angajatilor Organizatorului, ai magazinelor Merango si ai tertilor imputerniciti  de catre acestia in legatura cu derularea concursului. Aceeasi interdicitie se aplica si rudelor de gradul I si sotilor  respectivilor angajati.

 

ARTICOLUL 4. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS  

 

Utilizatorii  trebuie sa se inscrie in concurs prin intermediul formularului de inscriere care se gaseste la adresa: http://merango.ro/. Participantii au obligatia sa se inscrie  in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizatorul in cazul in care adresa lor va fi declarata castigatoare. Prin completarea datelor personale, cei inscrisi in concurs isi dau acceptul sa primeasca  ulterior comunicari  comerciale din partea Weku Trading.

Participantilor la concurs  nu le este impusa in nicio cheltuiala directa sau indirecta.

 

 

ARTICOLUL 5. PREMIILE

In cadrul concursului se vor oferi  urmatoarele premii:

 

-          Premiul I – un bax cu 80 gablonturi diferite (coliere, bratari, inele, brose, seturi cercei, colier, etc);

-          Premiul II – o oglinda cosmetica cu lumini, fata dubla si zoom x7 pentru realizarea unui machiaj perfect;

-          Premiul III – un set de 7 esarfe 100X100 cm, diverse combinatii de culori.

 

Valoarea totala a Premiilor este de 1.050 lei.

 

ARTICOLUL 6. PROCEDURA DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor se efectueaza in doua etape:

     

  1. tragerea la sorti a castigatorilor;

 

In vederea desemnarii castigatorilor concursului  si acordarii Premiilor se va organiza la data de 01 aprilie 2013 o tragere la sorti electronica  aleatoare din baza de date adunata in perioada concursului.

 

Taloanele castigatoare vor fi taloane extrase din baza de date cumulata si care sunt completate in mod corespunzator cu toate datele potrivit celor mentionate la Articolul 4.

 

  1. validarea castigatorilor;

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta prin e-mail castigatorul desemnat prin tragere la sorti, pentru a se stabili daca sunt indeplinite conditiille prevazute de Regulament.

In scopul confirmarii dreptului la premiu, cel contactat sa ridice premiul  va trebui  sa faca dovada ca este, respectiv ca reprezinta conform legii  reprezentantul legal al castigatorului, prezentand in acest sens actul de identitate si/sau certificatul de nastere al Participantului.

 

ARTICOLUL 7. ACORDAREA PREMIULUI

 

Premiile se vor putea ridica de la sediul Weku Trading in Arad, Str. Poetului, nr 101B,  in termen de maximum 14 zile calendaristice  de la data la care a fost anuntat castigatorul, sau se vor putea trimite la adresa confirmata de catre castigator.

Nerevendicarea premiului in interiorul acestui  termen echivaleaza cu renuntarea la acesta.

 

Numele castigatorilor concursului vor fi facute publice pe pagina de facebook a Merango, aflata la adresa: http://www.facebook.com/pages/Merango/473275226025005 sau pot fi solicitate, la cerere, gratuit, de catre Participanti la adresa si numarul de telefon mentionate la Articolul 1 a Regulamentului.

 

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire al Premiului.

 

In conditiile in care Premiul nu poate fi acordat castigatorilor nominalizati pe talonul castigator, procedura de desemnare a castigatorilor se va putea relua pentru o singura data, cel tarziu pana la data de  25.04.2013. In cazul in care Premiul nu va putea fi acordat, dupa derularea acestei din urma proceduri de desemnare a castigatorilor, Premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

ARTICOLUL 8. PREVEDERI GENERALE

 

Prin participarea la Concurs , toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga  sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantiilor si a eventualilor castigatori.

 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior  acordarii efective a premiului. Organizatorul nu este raspunzator pentru nevalorificarea Premiului de catre castigator.

 

ARTICOLUL 9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea Regulamentului  si isi exprima acordul in privinta acestora.

Potrivit prevederilor legii, anuntarea castigatorului si a Premiului este un eveniment public. Participarea la Concurs  constitue acordul castigatorului privind faptul ca numele sau si Premiul obtinut va fi facut public potrivit legislatiei romane in vigoare.

 

Datele personale care vor fi colectate  prin intermediul taloanelor de participare la Concurs  vor fi utilizate in vederea validarii taloanelor Concursului castigatoare, cat si pentru anuntarea castigatorilor  despre rezultatele extragerii la sorti.

 

Datele cu caracter personale vor fi prelucrate pentru transmiterea de materiale publicitare, informari cu ultimele noutati, cu privire la concursuri/tombole si promotii initiate si oferite de Organizator si /sau pentru intocmirea de evidente statistice daca participantul a consimtit in acest sens prin bifarea faptului ca a citit regulamentul concursului.

 

Organizatorul asigura tuturor participantilor respectarea drepturilor legale  recunoscute prin Legea nr..677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va opune la prelucrarea datelor personale care va privesc si dreptul de a solicita stergerea datelor. Pentru exercitatea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa,  datata si semnata in atentia S.C. Weku Trading S.R.L.,  la adresa Arad, Str. Poetului nr 101B.

 

ARTICOLUL 10. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare legate de Premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

 

ARTICOLUL 11. INCETAREA CONCURSULUI

 

Concursul poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Concurs .

 

ARTICOLUL 12. LITIGII SI RECLAMATII


Eventualele litigii  aparute intre Organizator si participantii la prezenta Concurs  se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acesta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti  romane competente din Arad.

Orice reclamatii privind modul de desfasurare a Concursului pot fi inaintate in scris Organizatorului la adresa mentionata in cadrul Sectiunii 1 a regulamentului, transmise prin posta la urmatoarea adresa: Arad, Str. Poetului, nr 101B,  in atentia D-nei Schneider Delia.

 

Prin participarea la Concurs , Participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

Organizatorul 

S.C. Weku Trading S.R.L.

Prin,

Schneider Delia – Administrator al SC Weku Trading S.R.L.